Vastuullisuus

CHS on sitoutunut pitämään huolta ympäristöstä, ihmisistä ja taloudesta.

CHS:n tavoitteena on olla täysin hiilineutraali yritys vuoteen 2030 mennessä. Tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi meillä on käynnissä monia toimia. Tarjoamme asiakkaillemme mm. vihreämpiä ja tehokkaampia kuljetusratkaisuja sekä CO2-päästöjen raportointia ja kompensaatiomahdollisuuksia logistiikkaketjun aiheuttamista päästöistä. Kehitämme myös jatkuvasti digitalisaatiota toiminnassamme.

Meille vastuullisuus on tekoja – ei ajatuksia.

Lue lisää miten keskitymme meille tärkeisiin kestävän kehityksen aiheisiin kuten: ympäristövastuu, laatu- ja turvallisuus, sosiaalinen vastuu, taloudellinen vastuu, YK:n Kestävä kehitys sekä toimintaohjeet ja asiakaskokemusmittaus / palvelulupaus.

Ympäristövastuu

Ilmastonmuutoksen kannalta yksi merkittävin kestävään kehitykseen vaikuttava tekijä on sellaisten palvelujen ja kumppaneiden valitseminen, joita käyttämällä saavutamme suurimman kuljetustehokkuuden pienimmillä päästöillä. Tästä johtuen mm. Euro6 kalustoa, biodieseliä tai sähköä kuljetuksissaan käyttävät alihankkijat ovat ensisijaisia kuljetusvalintojamme, kun suunnittelemme reitityksiä.

Kansainvälisissä kuljetuksissa huolehdimme siitä, että myös kumppanimme maailmalla ovat sitoutuneet tavoitteisiimme ja ammattitaitoinen henkilökuntamme huolehtii logistisesta ketjusta minimoiden ympäristöä kuormittavat toimet.

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti olemme lisänneet uusiutuvan energian käyttöä ja mm. logistiikkakeskuksessamme hyödynnämme kattojen aurinkovoimalan tuottamaa sähköä sekä tuulienergiaa. Toiminnassamme syntyvät jätteet kierrätetään ekologisilla valinnoilla kaikissa toimipisteissämme.

CHS Group ECO- ohjelma / Kuljetuspäästöjen kompensointi

Tarjoamme asiakkaillemme akkreditoidun ja arvostetun ratkaisun päästöjen mittaukseen, analytiikkaan ja kompensointiin. Mikäli lähetys on kulkenut kauttamme koko matkan voi asiakas halutessaan kompensoida osan tai koko lähetyksensä hiilijalanjäljen.

Kumppanimme ECO – ohjelmassa on Pledge, joka on Lontoosta käsin toimiva alan arvostettu kansainvälinen toimija. Pledge tekee yhteistyötä mm. Word Cargo Alliancen kanssa (WCA). WCA:ssa on yli 12 000 logistiikka-alan jäsenyritystä 196 maasta.

CHS ECO – ohjelman avulla voit korvata CO2-päästöt rahoittamalla erilaisia CO2 säästötoimia tukevia kohteita Suomessa tai maailmalla ja pääset näin mukaan tukemaan tärkeitä kestävyyshankkeita maailmanlaajuisesti.

Hiilidioksidin kompensointiprojektit estävät tai vähentävät hiilidioksidin joutumista ilmakehään. Tyypillisiä hankkeita ovat esimerkiksi puiden istuttaminen sekä uusiutuvan energian tuotantolaitosten rakentaminen.

Palvelu kauttamme käy helposti ja vaivattomasti ilmoittamalla siitä henkilökohtaiselle yhteyshenkilöllesi, me hoidamme kaiken muun.

Ostetuista CO2 – hyvityksistä toimitamme hiilidioksidipäästötodistuksen sekä sertifikaatit ostetuista kompensointikrediiteistä.

Esimerkki CHS:lle myönnetystä Pledge – ympäristösertifikaatista, jossa kompensoimme vuoden 2022 päästömme istuttamalla puita.

Olemme saaneet myös muita tunnustuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä.

Esimerkki CHS:lle myönnetystä Ympäristösertifikaatista.

Laatu ja turvallisuus

3PL ja varaston ulkoistustoimintaamme ohjaa sisäisten ja asiakaskohtaisten prosessien lisäksi ISO standardin mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit ja lisäksi osa toiminnoistamme on myös OIVA-raportoinnin ja SMETA-sertifiointien piirissä.

Sertifioitu ISO 9001 -standardin mukainen laadun johtamisjärjestelmä tukee toiminnan ja prosessien jatkuvassa kehittämisessä. Järjestelmä auttaa vastaamaan asiakkaiden laatuodotuksiin yhtenäistämällä toimintatapoja ja asettamalla laatutavoitteita.

Sertifikaatti

Sertifioitu ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä auttaa parantamaan prosesseja ja käytäntöjä. Ympäristösertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Sertifikaatti

Tarjoamme työntekijöillemme turvalliset työolosuhteet sekä kattavan terveyshuollon. Noudatamme toimipisteissämme työturvallisuutta ja -terveyttä koskevia ohjeita ja määräyksiä. Ennaltaehkäisemme riskejä ja tapaturmia työturvallisuuskoulutuksilla sekä kartoitamme toimintamme riskit, jotta voimme ennakoida ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi.

Laatu ja ympäristö -toimintaamme ohjaavat sertifoinnit

Sosiaalinen & yhteiskunta vastuu

Työntekijöiden hyvinvointi ja terveys sekä tasa-arvoisen työpaikan tarjoaminen kuuluvat valintoihin, jotka löytyvät yritysstrategiaamme.

Tuemme henkilöstömme kehitystä ja ylläpidämme heidän ammattitaitoaan erilaisilla koulutusohjelmilla. Maksamme kilpailukykyistä palkkaa ja haluamme huolehtia henkilöstön viihtyvyydestä mm. hyvinvointi- ja virkistyspäivien muodossa.

Olemme mukana Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n Hyvä yritys – kampanjassa. Hyvä yritys -kampanja kertoo yritysten merkityksestä suomalaiselle hyvinvoinnille sekä ihmisistä ammattien takana.

Kestävään kehitykseen kuuluu myös yhteiskuntavastuu.

CHS kantaa osansa yhteiskuntavastuusta hoitamalla velvoitteensa työnantajana ja veronmaksajana.

CHS on mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa mm. Huolintaliiton jäsenyyden kautta. Lisäksi CEO Juha Harjula toimii Huolintaliiton hallituksessa kaudella 2023 ja 2024.

Olemme toimineet tiiviissä yhteistyössä pitkään myös Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Koemme tärkeäksi olla mukana turvaamassa Suomen huoltovarmuutta omalla toiminnallamme. Tällaista valmiutta luodaan etukäteen suunnittelemalla ja kartoittamalla mahdollisia riskejä ja niiden vaikutuksia sekä toteuttamalla tarpeellisiksi ja aiheellisiksi katsottuja toimenpiteitä.

CHS:lle on kunnia toimia Suomen Paralympiakomitean monivuotisena logistiikkakumppanina, huolehtien urheilijoiden tarvittavat välineet ja tavarat ympäri maailman järjestettäviin Paralympialaisiin. Annamme tukea sekä Para- että Olympiakomitealle myös muilla tavoilla ja osallistumme lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen Suomessa. Olemme myös mukana Pohjoiset tähdet tukiohjelmassa. Tukemalla Paraurheilua ja Olympiakomiteaa pääsemme edistämään yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia Suomessa.

Tämän kaiken CHS tekee kestävästi, kannattavasti ja reilun kilpailun hengessä, lakeja ja asetuksia noudattaen, kuunnellen työntekijöidensä ja yhteiskunnan ääntä.

YK Kestävä kehitys

CHS tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme sitoutuneet kuuteen yrityksemme kannalta tärkeimpään kestävän kehityksen tavoitteeseen.

Asiakastyytyväisyys / Palvelulupaus

Asiakastyytyväisyys on CHS:lle ensiarvoisen tärkeää. Haluamme varmistua, että olemme myös asiakkaidemme mielestä sitä mitä me itse uskomme ja haluamme olla, eli huipputekijä ja suunnannäyttäjä. Mittaamme asiakaskokemusta säännöllisin väliajoin, jotta tiedämme kehittyvämme oikeaan suuntaan ja vastaamaan asiakkaidemme toiveisiin. Asiakastyytyväisyys on säilynyt mittausten mukaan korkealla tasolla ja haluamme jatkossakin tarjota asiakkaillemme huipputasoisen, henkilökohtaisen asiakaskokemuksen.

Lue lisää Funnel Oy:n toteuttamasta CHS Asiakaskokemusmittauksesta.

Toimintaohjeet / Code of Conduct

Toimintaohjeet, kuten Code of Conduct, määrittävät toimintatavat, joita noudatamme. Ne linjaavat, miten kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa ja olemme yhteydessä ympäröivään maailmaan. Vaadimme myös alihankkijoitamme toimimaan näiden linjausten mukaisesti.

CHS:n toimintaohje tavarantoimittajille päivitetään säännöllisesti sen varmistamiseksi, että ne vastaavat yrityksen toiminnassa ja sääntelyssä tapahtuviin muutoksiin.

Toimintaohjeidensa mukaisesti CHS yhtiöt noudattavat nollatoleranssia korruption ja petosten suhteen eivätkä yhtiöt anna lahjoituksia puolueille tai poliittiseen toimintaan, uskonnollisille järjestöille, viranomaisille, kunnille tai paikallishallinnoille. Lisäksi muun muassa lahjonnanvastaisuuteen, määräystenmukaisuuden hallintaan, omaisuuden suojaamiseen, eturistiriitoihin, rahanpesun vastaisuuteen ja kilpailuoikeudellisiin asioihin on luotu erilliset ohjeet. CHS edellyttää nollatoleranssia korruption ja lahjonnan suhteen myös palvelun- ja tavarantoimittajilta sekä liikekumppaneilta.

CHS:lle on luonnollista toimia rehellisesti lakien mukaisesti ja noudattaa eettisiä liiketoimintatapoja kaikessa liiketoiminnassaan.

Whistleblowing ilmoituskanava

CHS Groupilla on käytössä Whistleblowing ilmoituskanava. Ilmoituskanava on osa vastuullisuustoimintaamme ja sen tarkoitus on ylläpitää avointa ilmapiiriä ja korkeaa etiikkaa sekä tunnistaa toimintamme mahdollisia epäkohtia ja kehittää niitä.

Haluamme edistää avoimuutta kaikessa liiketoiminnassamme. Ilmoituskanavan kautta on mahdollista ilmoittaa anonyymisti mahdollisista väärinkäytöksistä tai epäkohdista. Ilmoittamalla autat yhtiötämme jatkamaan liiketoimintansa hoitamista kestävällä ja vastuullisella tavalla.

Kaikki ilmoitetut väärinkäytösepäilyt tutkitaan. Tutkinnan tuloksen seurauksena ryhdytään toimenpiteisiin, joihin kuuluu myös tarvittaessa yhteydenotto viranomaisiin. Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi ja kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Ilmoita väärinkäytöksestä. 

Pysy ajan tasalla

Saat uutiset ja asiakastarinamme sähköpostiisi.