Ydintekemiseen keskittymällä kaikki voittavat

Kiristyvässä kilpailussa menestyvillä yrityksillä ei ole varaa olla käyttämättä logistiikassaan parhaita ammattilaisia. Menestyvien yritysten tulee keskittää resurssinsa tiukasti niihin toimintoihin, jotka ovat niiden ydintekemistä. CHS Groupin toimitusjohtaja Heikki Halmetoja kertoo, miten CHS parhaiten voi auttaa asiakkaita heidän liiketoiminnassaan.
Facebook
LinkedIn
X
ydintekemiseen keskittyvä

Alati kiristyvässä kilpailutilanteessa yrityksen valitsemat logistiset ratkaisut ovat olennainen osa sen kilpailukykyä. Ulkoistamalla logistiikkansa sellaiselle huolintayritykselle, joka panostaa prosessiensa jatkuvaan parantamiseen, yritys voi varmistaa pysyvänsä siltäkin osin kilpailukykyisenä.

Esimerkiksi teollisuuden tuotantoyritys, konepaja tai tukkukauppa ei pysty panostamaan logistiikan kilpailukykyynsä tekemättä sitä jossain määrin oman ydinliiketoimintansa kustannuksella. Kukaan ei voi keskittyä sataprosenttisesti koko ajan kaikkeen.  Ulkoistuskumppani auttaa silloin, kun yritys haluaa tehdä kilpailuetua itselleen panostamalla sataprosenttisesti omaan liiketoimintaansa. Tällaisia haastavia liiketoimintoja voivat olla vaikkapa ne yritykset, joilla on suuri nimikemäärä tuotteita varastossaan tai haastavaa erikoislogistiikkaa vaativia kuljetuksia.

CHS:n kulmakivenä kuuntelu ja tietotaito logistiikasta

Usein asiakas arkailee ulkoistamista, monistakin syistä. Joitakin asiakkaita huolestuttaa, menettääkö yritys oman otteensa logistiikasta ja osasta liiketoimintaa. Entä tietääkö asiakas varmasti kaiken, mitä logistiikka- tai huolintakumppani tahollaan tekee ja pysyykö toiminta läpinäkyvänä?

Erään Vaasan yliopiston pro gradu -tutkielman tuloksista kävi ilmi, että ulkoistetun logistiikan johtamisessa monet yritykset kokevat ongelmalliseksi yhteistyökyvykkyyden, prosessien heikon tuntemuksen ja epäonnistuneet tai vähintäänkin vajavaiset integraatiot. Omalta osaltamme uskaltaisin väittää, että CHS:n yhtenä kulmakivenä ovat kuuntelu- ja neuvottelukykyiset työntekijät ja syvä asiantuntemus kaikista logistiikan ja huolinnan osa-alueista.

CHS:n toiminta perustuu avoimeen keskusteluun ja säännöllisiin tapaamisiin. Haluamme pitää asiakkaamme ajan tasalla, ja pyrimme läpinäkyvyyteen kaikessa toiminnassamme. CHS saa asiakkailta paljon kiitosta proaktiivisuudesta asiakkuudenhoidossa, ja mielestäni tietoa ja informointia ei ole koskaan liikaa. Tärkeää on olla mahdollisimman läpinäkyvä, ja asiakas voi hyödyntää kaiken saamansa tiedon.

Konsultointi erottelee akuuteimmat ulkoistettavat osat

Kaiken ulkoistaminen logistiikka- ja huolintakumppanille ei ole aina oikotie onneen. Osa asiakkaistamme toivookin, että saavat säilyttää tietyn kontrollin ja läpinäkyvyyden prosesseista, ja sen takia he ovat ulkoistaneet vain osia huolinta- ja logistiikkapalveluistaan meille. Tämä sopii meille mainiosti, emmekä ole mustasukkaisia asiakkaiden omista toiminnoista.

Konsultoiva ote onkin yksi CHS:n ytimen rakennuspalikoista. Myyjät ja huolinta- ja logistiikka-asiantuntijat ymmärtävät laajasti erilaisten asiakkaiden liiketoimintoja. Asiantuntijuuden seurauksena myyjät osaavat pohtia ja ehdottaa, millaisella organisoitumisella saadaan aikaan kustannustehokkain ja paras palvelukokonaisuus kullekin asiakkaalle.

Erityisesti tällainen konsultoinninomainen palvelu toteutuu CHS Solutionsin eli varastoliiketoimintamme palvelutuotannossa. Toki kuljetuspalveluissa on myös selvästi nähtävissä proaktiivinen uuden ideointi asiakkaan avuksi. Laatu ja kustannustehokkuus on kaikessa tehostamisessa pidettävä keskiössä, ja siksi avoin keskustelu asiakkaan kanssa on erittäin tärkeää.

Juha Harjula

Contact Us

Call us or send an email.

We will help you find the best solutions for your logistics.

Keep up to date

Get emails about our news and success stories.