Nimitysuutisia vuodelle 2024

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:n hallitustyön lisäksi CHS Groupin CEO Juha Harjula on valittu myös Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n Yrittäjävaltuuskuntaan, Paltan Yrittäjyys - työryhmään sekä Helsingin Kauppakamarin Satama- ja logistiikkavaliokuntaan kaudelle 2024.
Facebook
LinkedIn
X

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:n hallitustyön lisäksi CHS Groupin CEO Juha Harjula on valittu myös Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n Yrittäjävaltuuskuntaan, Paltan Yrittäjyys – työryhmään sekä Helsingin Kauppakamarin Satama- ja logistiikkavaliokuntaan kaudelle 2024.

Vuosittain valittava EK:n Yrittäjävaltuuskunta koostuu noin sadasta eturivin yrittäjästä, jotka EK:n jäsenliitot nimeävät. Kyseessä on neuvoa-antava elin, jonka jäsenten tehtävänä on edustaa omaa toimialaansa ja välittää sen näkemyksiä EK:n edunvalvonnan tueksi.

Paltan tavoitteena on työelämän kestävä uudistaminen, osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen sekä kilpailukykyisten palveluiden ajama kasvu.

Paltan Yrittäjyysryhmä kokoaa yhteen palvelualojen yrittäjiä eri toimialoilta. Ryhmä muodostaa keskustelufoorumin, joka keskittyy erityisesti yrittäjänäkökulmaan. Työryhmä on neuvoa-antava elin, jonka jäsenten tehtävänä on edustaa omaa toimialaansa ja välittää sen näkemyksiä Paltan edunvalvonnan tueksi.

Satama- ja logistiikkavaliokunta seuraa puolestaan Helsingin seudun talousalueen satamien ja logistiikan toimivuutta sekä niitä koskevaa suunnittelua ja päätöksentekoa, sillä yhä kiristyvä kansainvälinen kilpailu edellyttää Suomelta kilpailukykyisiä logistisia yhteyksiä.

Marianne Harjula

Read our blogs:

Read other news:

Contact Us

Call us or send an email.

We will help you find the best solutions for your logistics.

Keep up to date

Get emails about our news and success stories.