Hyvä logistiikkakumppani tuottaa arvoa

Millainen on hyvä logistiikkakumppani? Mitä ottaa huomioon, kun haluaa uuden logistiikkakumppanin? Lue Key Account Manager Soile Juslinin vinkit logistiikkakumppanin valintaan ja kilpailutukseen.
Facebook
LinkedIn
X
Huolinta-chs

Uusasiakasmyynnissä ja olemassa olevien asiakkaiden hoidossa on eroavaisuuksia. Työssäni pääsen tutustumaan niin uusien kuin vanhojen tuttujen asiakkaiden toimintaan, ja konsultoimaan heidän uusia ja muuttuvia tarpeitaan. Muutama tärkeä asia on hyvä pitää mielessä, kun pohditte, milloin on aika kilpailuttaa tai ulkoistaa logistiikkapalveluita.

1.Mitkä asiat ovat teille tärkeitä kun valitsette logistiikkakumppania? Mitä tarpeita teillä on tällä hetkellä ja mitä mahdollisesti tulevaisuudessa?

Usein uuden asiakkaan kanssa keskustellessa tulee ilmi, mikä asiakkaan mielestä ei nykyisessä mallissa syystä tai toisesta toimi. Haasteet voivat koskea jotakin toiminnallista tai asiakaspalveluun liittyvää asiaa,  omaan toimintaa sopimattomia aukioloaikoja, kustannuksia ja niin edelleen. On tärkeää, että asiakas tiedostaa omat logistiset tarpeensa, oman toiminnan vahvuudet ja heikkoudet. Näiden pohjalta löytyy sopiva yhteistyökumppani, joka voi täydentää näitä osa-alueita.

Taitava myyjä ja ammattilainen lukee myös rivien välistä, mitkä asiat ovat asiakkaalle tärkeitä. Myyntityössä ja asiakaspalvelussa on tärkeää kuunnella asiakasta. Hintataso on harvoin ainut syy kilpailutukselle: asiakas myös usein haastaa toimijoita uudelleenjärjestämään koko logistiikkaprosessinsa ja tätä kautta löytyy myös usein säästöjä. Asiakkaita kiinnostavat myös erilaiset lisäarvopalvelut, jotka ovat logistiikkatoimijoille tänä päivänä tärkeä osa koko toimintaa.

2. Ole avoin kysymyksissäsi ja vastauksissasi

Laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi, valmistaudu toimittamaan tarkkoja tunnuslukuja ja vastaamaan yksityiskohtaisiinkin kysymyksiin. Heti ensipuhelussa tai tarjouspyynnössä ei tarvitse olla vielä kaikkea, mutta laadukkaan tarjouksen saamiseksi on toimitettava monen asiakkaan mielestä yllättävän paljon tietoa varaston tunnusluvuista.

Tarjouksen voi totta kai tehdä ilmankin näitä tietoja, mutta tiedot vähentävät ikäviä yllätyksiä myöhemmin. Hyvä kumppani auttaa näiden tietojen rakentamisessa, ja selventää, miksi näitä tietoja tarvitaan. Toiminnan kuvaus, saapuvien ja lähtevien tilauksien ja rivien määrä ovat hinnoittelun perusedellytys. On tärkeää myös tietää asiakkaan toimintaa mahdollisesti liittyvät kausivaihtelut ja ylipäätään asiakkaan liiketoimintaan liittyvät pitkän tähtäimen suunnitelmat.

Luottamus on kuitenkin kaksisuuntainen tie, ja asiakas saa jo tarjousvaiheessa kysyä ja saada tietoa meiltä. Ei pitäisi olla mitään sellaista, mitä ei voisi ottaa esille tai kysyä: konsultoinnin nimissä kaikkea voi kyseenalaistaa ja miettiä, millaisia ratkaisuja valikoimastamme löytyy.

Kilpailutusprosessiin liittyy myös tutustuminen toimitiloihin ja usein myös mahdollisin yhteyshenkilöihin. Luottamus ja mutkattomalta tuntuva yhteispeli on myös toimivan logistiikan A ja O. Tapaamiset ja tutustumiskäynnit käynnistävät luottamuksen rakentamisen heti alkumetreillä.

3. Mikä tuottaa kilpailuetua juuri teille?

Asiakas kysyy myös usein, miten CHS eroaa kilpailijoista, miksi valita juuri meidät? CHS tarjoaa täsmällistä palvelua, on nopea, joustava ja pystyy räätälöimään toimintoja asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Haluamme olla kumppani joka saa työt valmiiksi ajallaan, ylläpitää sovittuja toimintatapoja, tarjota hyvää palvelua, tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja säästöjä.

Pystymme tarjoamaan asiakkaille erilaisia lisäarvopalveluita koko ketjun osalta. Näistä varastossa erilaiset pakkaus- ja tarroitustyöt ovat niitä tavallisempia. Voimme myös tehdä mm. erilaisia osakokoonpanoja ja erilaisten tuotteiden varustelua. Lisäksi meiltä saa kattavasti kaikki kuljetuspalvelut.

Edelleenkin useat asiakkaat toivovat myös henkilökohtaista palvelua. Vaikka kaikki hoituisikin verkon yli ja sähköiset palvelut ovat tärkeitä, asiakkaamme arvostavat sitä, että heillä on myös tuttu yhteyshenkilö, joka tuntee asiakkaan liiketoiminnan ja heidän erityistarpeensa. Haluamme aina tarjota suoran kontaktin joko omalle asiakasvastaavalle tai varaston nimetylle henkilölle.

Kehitys ja asiakkaan tavaravirtoihin perehtyminen ei pääty sopimuksen tekemiseen. Laadukkaaseen asiakkuuden hoitoon kuuluu palvelun jatkuva kehittäminen ja seuranta erilaisten yhdessä sovittujen KPI-mittareiden avulla. Sopimuksen pituudella on myös iso merkitys toiminnan kehittämisen ja investointien osalta. Mitä pidempi sopimus, sitä syvempään yhteistyöhön ja toiminnan sujuvuuteen päästään.

Soile Juslin Logistiikkaratkaisut ja myynti

Soile Juslin

Logistics Solutions and Sales
+358 50 592 5472
soile.juslin@chs.fi

Contact Us

Call us or send an email.

We will help you find the best solutions for your logistics.

Keep up to date

Get emails about our news and success stories.