EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketti

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketti astui voimaan helmikuun alussa. Säännökset tuovat uusia muutoksia kuljetusalalle. Liikkuvuuspaketin tavoitteena on yhdenmukaistaa raskaan tieliikenteen sosiaali- ja markkinalainsäädäntöä, edistää kuljetusalan tasapuolista kilpailua sekä parantaa valvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä ja liikenneturvallisuutta.
Facebook
LinkedIn
X

Uusi säädös täsmentää myös alan työntekijöiden ja alihankkijoiden palveluksessa olevien työntekijöiden työoloja. Muutokset astuvat voimaan vaiheittain kevään 2022 aikana. Uudet säännöt tuovat muutoksia mm. seuraaviin asioihin:

• Muutoksia liikenneluvan myöntämisen edellytyksiin sekä ilmoituksenvaraista liikennettä koskevan rekisterimerkinnän tekemiseen.

• Luvanhaltijalle ja palveluntarjoajalle uusia vaatimuksia.

• Muutoksia tavarankuljetusten kabotaasin sekä yhdistettyjen kuljetusten sääntelyyn.

• Muutoksia ajo- ja lepoaikasääntelyyn sekä ajopiirturisääntelyyn. 

CHS Group huolehtii kaikista uusista vaatimuksista ammattitaidolla.

Uusien säädösten voimaantulo ei aiheuta asiakkaiden puolella toimenpiteitä, mutta vastaamme mielellämme kysymyksiinne aiheen tiimoilta. Lue alla olevasta linkistä lisää uusista EU:n tieliikenteen säädöksistä.

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/eun-tieliikenteen-liikkuvuuspaketin-taytantoonpano-muuttaa-tavara-ja

 

Patrik Heikkonen CHS

Patrik Heikkonen

Operations Director, Road Services
+358 20 7669 481
patrik.heikkonen@chs.fi

Read our blogs:

Read our customer stories:

Contact Us

Call us or send an email.

We will help you find the best solutions for your logistics.

Keep up to date

Get emails about our news and success stories.