CHS Group Customer Register

Customer Register

1. Register holder

Nimi: Nebu Investments Oy
Osoite: Tietotie 9, 01530 Vantaa, Suomi
Y-tunnus: 3020777-4

2. Contact person

Name: Marianne Harjula
Osoite: Tietotie 9, 01530 Vantaa

E-mail: marianne.harjula@chs.fi

3. Register name

CHS Group Customer Register

4. Why are we gathering data

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Asiakkaan käyttäytymisen seuraamiseen verkkosivuilla
 • Palvelun toteuttaminen
 • Myynti ja markkinointi
 • Tiedottaminen
 • Analysointi ja tilastointi
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Asiakastapahtumien varmentaminen
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset
 

Henkilötietoja voidaan käsitellä CHS Groupiin kuuluvissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yrityksen tai henkilön yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoitteet
 • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Henkilön sukupuoli, arvo tai ammatti, äidinkieli
 • Yrityksen toimiala
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Mahdolliset tarjonnanestotiedot
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään puhelimitse, sähköpostitse, tai muulla vastaavalla tavalla
 • Verkkosivujen kautta yhteydenottolomakkeella tai uutiskirjeen tilauksella
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • Julkisista tai yksityisistä henkilö-, yritys- tai toimialarekistereistä
 • Muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti asiakasyrityksille

 • Myyntiä ja markkinointia varten
 • Palvelun tuottamista varten
 • Palveluiden ostamista varten
 • Muihin vastaaviin tarkoituksiin
 

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta muille kuin asiakasyrityksille.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisteripitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Keep up to date

Get emails about our news and success stories.